Đặt phòng qua điện thoại hoặc website: 0 Đặt phòng

 • Gọi đến số hotline
 • Thời gian đặt phòng
 • Số ngày đặt phòng
 • Nhân viên tư vấn loại phòng phù hợp
 • Đặt phòng

Thanh toán bằng tiền mặt 0 Thanh toán tiền mặt tại khách sạn

 • Tìm hiểu kĩ điều khoản tại khách sạn
 • Thanh toán tiền mặt sau khi trả phòng
 • Nhận hóa đơn

Thanh toán bằng chuyển khoản 0 Thanh toán bằng chuyển khoản

 • Liên hệ hotline
 • Nhân viên tư vấn đặt phòng
 • Thanh toán bằng chuyển khoản
0904.049.000